събота, 15 юни 2019 г.

Стана Минкова Филчева и Филип Танчев Филчев

Жители на махала Нешковци.

Монахини от женския метох в Колибито

В центъра игуменката София Коевска. Вляво от нея права Катарина Иванова Щъркова. Снимката предостави Пламен Кюркчиев.

Боро Колев Боров - 1888 - 1965 година


Минко и Лала Семкови


Перфектно и безотказно водоснабдяване в махала Нешковци


Нено Дочев Нешков 1874 - 1946